Amerika

Het vervolg op “Oorlogsjaren” heeft Piet nooit op papier gezet. Doordat zijn gezondheid achteruit ging en hij daarnaast de zorg voor zijn vrouw Myriam op zich nam, kwam hij er niet meer aan toe. Wel heeft hij, tijdens één van onze telefoongesprekken, het hele Amerika-verhaal uit de doeken gedaan. Het gesprek duurde ettelijke uren en ik was zo stom om geen aantekeningen te maken. Ik probeer het verhaal zo nauwkeurig mogelijk na te schrijven zodat “Oorlogsjaren” na al die tijd toch een passende opvolger vindt.