Typenummer verklaringen

Wie de apparatuur in zijn Philips HiFi installatie nauwkeurig bekeken heeft, is vast al opgevallen dat in de type-aanduiding van al die toestellen een duidelijk systeem te herkennen is. Zo lijken alle MFB boxen met een “5” te beginnen en zijn ook de termen “AH” en “RH” in vrijwel elk typenummer terug te vinden. Maar hoe zit het typenummersysteem nou precies in elkaar? Op deze pagina proberen we daar wat duidelijkheid in te brengen.

Opbouw

Al van oudsher heeft Philips gekozen voor de zogenaamde “12NC code” voor het identificeren van zowel onderdelen als toestellen. Wie wel eens een Service Manual bekeken heeft, weet dat alle onderdelen bij Philips een 12-cijferig artikelnummer hebben dat begint met 4822. Ook voor de nummering van geproduceerde toestellen werd de 12NC code gehanteerd, waarbij moet worden opgemerkt dat niet alle 12 symbolen van de code uiteindelijk naar de buitenwereld worden gecommuniceerd in het typenummer. Wanneer we kijken naar onze HiFi apparatuur kunnen we zien dat alle typenummers uit 10 tekens bestaan. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld:

Land v. ontwikkeling        HIG-code                Classificatie    Geboortejaar   Rangorde                              Doelmarkt                     Afwerking

22                 RH           5           4         4          /        50               R

Land van ontwikkeling

De eerste twee cijfers van het typenummer geven aan waar het toestel is ontworpen. Dit hoeft dus niet per definitie het land van productie te zijn! Het grootste deel van de HiFi apparaten op MFBfreaks.com is ontworpen door het HiFi team in Eindhoven en stamt dus van Nederlandse bodem. De landcode voor Nederland is 22 en dat zien we dus bij bijna alle apparaten terug. De volgende lijst met landcodes is momenteel bekend:

– 22: Nederland (Philips Eindhoven)

– 66: Zweden (DUX)

– 70: Japan (Marantz)

– 90:

HIG-code: hoofdindustriegroep en fabriek

De HIG-code geeft aan in welke Hoofd Industrie Groep (HIG) het toestel thuis hoort en in welke fabriek het toestel is geproduceerd. De “R” in 22RH staat voor “RGT” (Radio-Grammofoon-Televisie), de hoofdindustriegroep die jarenlang verantwoordelijk was voor alle audio- en video-apparatuur. De “A” in 22AH staat voor “Audio”, de subdivisie die ontstond toen de hoofdindustriegroep RGT werd opgedeeld in “Audio” en “Video”.  Meer informatie over de hoofdindustriegroepen vind je in het artikel De ELA en RGT groepen.

Het tweede karakter in de HIG code geeft aan, waar het toestel is gefabriceerd. De “H” in 22RH en 22AH staat voor Hasselt, de grote audiofabriek die Philips in België had. Veel luidsprekerunits hebben typenummers die met AD beginnen; deze zijn in de luidsprekerfabriek in Dendermonde gemaakt.

Classificatie

Het eerste cijfer na de produktcategorie duidt de classificatie van het toestel aan. Toen de MFB boxen op de markt kwamen heeft men deze bewust niet in dezelfde classificatie geplaatst als de gewone passieve luidsprekers zodat het verschil hiermee duidelijker werd voor de consument. De volgende classificatielijst is toegepast op alle HiFi typenummers:

22RH000 – 22RH099 : geen toestellen;
22RH100 – 22RH199 : geen toestellen; uitzondering: de 22RH100 bestaat wel. Het is een portable grammofoon met ingebouwde radio.
22RH200 – 22RH299 : geen toestellen;
22RH300 – 22RH399 : geen toestellen;
22RH400 – 22RH499 : passieve luidsprekerboxen;
22RH500 – 22RH599 : versterkers en Motional Feedback (MFB) luidsprekerboxen;
22RH600 – 22RH699 : tuners;
22RH700 – 22RH799 : TA receivers (Tuner/Amplifier)
22RH800 – 22RH899 : combinaties TAP (Tuner/Amplifier/Pickup) of TAC (Tuner/Amplifier/Cassette);
22RH900 – 22RH999 : combinaties TAPC (Tuner/Amplifier/Pickup/Cassette);

22AH000 – 22AH099 : geen toestellen, behalve de schakelunit 22AH070 en timer 22AH080;
22AH100 – 22AH199 : tuners, varicap en PLL;
22AH200 – 22AH299 : voorversterkers, voor gebruik met MFB boxen of in combinatie met eindversterkers;
22AH300 – 22AH399 : geïntegreerde versterkers en separate eindversterkers;
22AH400 – 22AH499 : passieve luidsprekerboxen;
22AH500 – 22AH599 : Motional Feedback (MFB) luidsprekerboxen. Uitzondering: 22AH572, 22AH578 en 22AH590;
22AH600 – 22AH699 : TA receivers (Tuner/Amplifier) met analoge afstemming;
22AH700 – 22AH799 : TA receivers (Tuner/Amplifier) met PLL afstemming; Uitzondering: 22AH777, 90AH770
22AH800 – 22AH899 : combinaties TAP (Tuner/Amplifier/Pickup) of TAC (Tuner/Amplifier/Cassette);
22AH900 – 22AH999 : combinaties TAPC (Tuner/Amplifier/Pickup/Cassette);

Geboortejaar

Het tweede cijfer na de HIG-code duidt het “geboortejaar” aan. Bij 22RH590 is het geboortejaar 1969. Bij 22AH603 is het geboortejaar 1980. Doordat de HIG code in 1976 is veranderd van RH naar AH kunnen nummers dubbel voorkomen. Zo bestaat er een 22RH590 en een 22AH590.

Rangorde

Het derde cijfer na de HIG-code duidt aan dat dit toestel nummer 4 in de huidige serie is. Dit is echter niet bindend; we weten immers allemaal dat er geen 22RH542 en 22RH543 bestaan. Mogelijk werd deze speling expres gehouden om eventuele later te ontwikkelen modellen te kunnen invoegen. Leidraad is wel dat, hoe hoger het volgnummer van een apparaat binnen een serie is, des te krachtiger, luxer en/of uitgebreider het apparaat is uitgevoerd. Dit is duidelijk te zien in de lijn 22RH541 – 22RH544 – 22RH545 en ook bij de versterkers 22AH306 – 22AH307 – 22AH308 of tuners 22AH102 – 22AH103 – 22AH106.

Achtervoegsels

Na de / (slash) wordt het typenummer aangevuld met de opties of uitvoeringen, waarin het apparaat beschikbaar was. Deze opties bestaan uit de landcode (doelmarkt) en afwerking van de buitenkant.

Doelmarkt

De tweecijferige code na de / (slash) is de landcode voor de doelmarkt waarbij 00 staat voor BENELUX. De landcode werd in eerste instantie bepaald door de veiligheidseisen die in het betreffende land gesteld werden. Zo kon het bijvoorbeeld voorkomen dat op de 00 versie wel een extra stopcontact aanwezig was, maar op de 15 versie (Groot Brittannië) niet. Naast de landcode kon men met dit nummer ook een speciale uitvoering aanduiden – hiervan werd de landcode met 50 verhoogd. We kennen allemaal de verschillen tussen de 22RH544/00R en /50R; de /50R is een gewijzigde (of zo u wilt: verbeterde) uitvoering. Een soort MK-2 versie. Let op: de landcodes voor doelmarkten komen niet overeen met de codes die gebruikt werden om het land van ontwikkeling aan te duiden! De volgende doelmarkten zijn bekend:

00 (50) : Benelux
44 (94) : Verenigde Staten
16 (66) : Zwitserland
29 (79) : Frankrijk

Afwerking

De laatste letter van het typenummer geeft de afwerking van het apparaat aan. Hiermee wordt gedoeld op de kleur of structuur van de behuizing. In dit geval staat de “R” voor zwarte afwerking. Omdat destijds houten afwerking nog heel normaal was, waren er diverse soorten houtfineer beschikbaar voor bijvoorbeeld luidsprekerboxen, versterkers en platenspelers. De volgende afwerkingscodes zijn bekend: R: Zwart P: Palissanderfineer Z: notenhout.

Uitzonderingen

Voor alle bandlopende toestellen (spoelendecks, cassetterecorders en videorecorders) was de typenummering afwijkend van de overige Hifi apparaten. Al deze toestellen hadden een typenummer dat begon met een N, gevolgd door een viercijferige code. Ook deze toestellen waren echter duidelijk in categorieën onderverdeeld.

N0000 – N0999 : geen toestellen;
N1000 – N1999 : Video Cassette Recorders volgens het VCR systeem;
N2000 – N2299 : draagbare cassetterecorders met netvoeding en/of batterijvoeding;
N2400 – N2499 : cassetterecorders met ingebouwde versterker en externe luidsprekerboxen;
N2500 – N2599 : cassettedecks voor aansluiting op een separate versterker/receiver;
N2600 – N3999 : geen toestellen;

N4000 – N4499 : bandrecorders met ingebouwde versterker en ingebouwde luidsprekers;
N4500 – N4599 : bandrecorder decks voor aansluiting op een separate versterker/receiver;

Serienummers

Ook uit de serienummers van je HiFi apparatuur is één en ander af te leiden. De twee beginletters zijn een afkorting voor de fabriek waar het apparaat is geproduceerd. De onderstaande lijst met fabrieksafkortingen is momenteel bekend:

MZ: Japan (de Marantz fabriek)
PL: Philips Leuven (de fabriek in Belgë)
WR: Wiener Radio AG (de voormalige Radio Horny fabriek in Oostenrijk)
SV: Philips Singapore
AH: Audio Hasselt (België)
NF: Philips Zweden (Norköpping)
PJ: Polen (televisiefabriek)
FFO: Toestel is gebouwd door Foster Audio (Fostex) in Japan of mogelijk een andere Japanse onderaannemer

Modificaties of revisies

De twee eerste cijfers na de fabrieksafkorting in het serienummer laten zien van welke modificaties het toestel in de fabriek heeft ondergaan. Deze modificaties zijn vaak verbeteringen of aanpassingen in de elektronica, bijvoorbeeld gewijzigde componenten of wijzigingen in de schakeling. Ook gevonden fouten in het originele ontwerp konden met zo’n modificatie worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld drukfouten in de service documentatie. Van de 22RH532 MFB box zijn maar liefst 14 modificaties bekend. Deze modificaties werden door Philips in zogenaamde Service Bulletins gepubliceerd.

Productiedatum

Na de twee revisie-cijfers volgen drie cijfers waaruit productiejaar en -week zijn af te leiden. Hiervoor is enige kennis van de productieperiode noodzakelijk. Een 22RH544 met serienummer PL04641 is geproduceerd in 1976 week 41. Dit kan natuurlijk niet 1986 of 1966 zijn want toen werd het model helemaal nog niet of niet meer gemaakt.