Standby LED verzwakken

De /50R uitvoering van de 22RH544 MFB box onderscheidt zich op diverse punten van zijn voorgangers. Eén van deze verschillen is, dat de LED aan de voorzijde van de box ook in stand-by (rust)stand minimaal oplicht. Wanneer de box in bedrijf is, licht de LED feller op. Helaas verschillen de opvattingen over “fel” en “minimaal” nogal, waardoor bepaalde gebruikers (waaronder ikzelf) de LED in stand-by te fel vinden branden. Tijd dus om de aansturing van deze LED eens onder de loep te nemen en hiervoor een niet al te ingrijpende oplossing te zoeken.
Wanneer we in het schema gaan kijken, vinden we de LED terug in het voedingsdeel. Bij normaal bedrijf wordt de led via een 4.7k Ohm weerstand gevoed uit de +57V voedingsspanning. Dit betekent dat er zo’n 12 mA door de LED loopt wanneer de box speelt. Bij stand-by echter wordt die verbinding verbroken door het relais. De LED wordt nu gevoed door een +18V spanning via een weerstand van 6,8k Ohm. Daarbij loopt er nog slechts 1,7 mA door de LED, iets meer dan één tiende van de stroom bij ingeschakelde box. Aangezien LEDs maar een zeer lage stroom nodig hebben om op te lichten én omdat deze boxen toevallig in de slaapkamer staan, wil ik deze standby-stroom nog verder verlagen. Laten we eens zien wat er nodig is om de stroom door de LED te reduceren tot zo’n 5 mA. Iedereen die op de middelbare school heeft opgelet bij Natuurkunde weet nog dat U=I*R dus ook dat I=U/R. Daaruit volgt dat we voor een stroom van 5mA een weerstand van 33k Ohm moeten plaatsen. Zo zal geschieden!

Eveneens via de Service Manual (die overigens hier op de site te downloaden is…) blijkt de gezochte weerstand op de ingangsprint van de 544 aangebracht te zijn. Grappig genoeg wordt in het schema nog speciaal vermeld dat bij de /84R uitvoering deze weerstand weer weggelaten is, waardoor hier geen stand-by
verlichting aanwezig is. Tevens brandt de LED in bedrijfstoestand dan weer een stuk feller doordat de betreffende weerstand daar verlaagd is van 4.7k Ohm naar 1.8 k Ohm. Wispelturige mannen daar bij Philips! Deze situatie komt vrijwel overeen met het ontwerp in de 544/00R, de eerste versie. Goed, tijd voor actie. Bij openmaken van de box is R768 direct te zien. Hij zit schuin achter de potmeter voor ingangsregeling op de ingangsprint gemonteerd. Ik vraag me af waarom ze zo’n dikke weerstand hebben gekozen, hij krijgt absoluut geen vermogen voor zijn kiezen. Voordeel is nu wel dat hij er gemakkelijk uitgeknipt kan worden en zonder loshalen van de print kan een nieuwe weerstand van 33k Ohm gemonteerd worden. Dat is gebeurd in een wip!

Na vervangen van de weerstand kan de box weer netjes dicht worden gemaakt. Het eenvoudigweg insteken van de netstekker in het stopcontact moet direct uitsluitsel geven over het succes van deze operatie. Inderdaad, de LED licht zeer discreet op. Het zou nog wel zachter kunnen maar er moet ook iets spannends aan blijven, toch? En dit is bovendien al een flinke verbetering ten opzichte van de originele situatie. Operatie geslaagd!