Tweekleuren LED in 544

In navolging op het geknutsel aan de LED in de 544/50R kwam ik op het idee om een stapje verder te gaan. Het leek me leuk om eens iets te proberen met tweekleuren LED’s. Deze hebben drie pootjes en door de gezamelijke kathode (min) in combinatie met één van de twee anoden (plussen) of samen voor oranje aan te sluiten, gaat de LED rood of groen licht uitstralen. Rood en groen, twee neutrale, vriendelijke kleuren. Rood was sowieso al aanwezig in elke MFB box en groen is niet meer dan een logische bijsmaak, naar mijn idee totaal niet storend.

De 544/50R kenmerkt zich doordat ook in stand-by stand de LED zachtjes oplicht. Wanneer de box in bedrijf komt, gaat de LED feller lichten. Dit gebeurt doordat de LED spanning van ca 32 Volt omhoog gaat naar 57 Volt, weliswaar met een fikse stroombegrenzingsweerstand in serie. Helaas heeft de standaard LED in de box maar twee pootjes en lopen er ook maar twee draadjes naar de LED vanaf de versterker van de box. Als je bedenkt dat de tweekleuren LED drie pootjes heeft, kan dit op zich een probleem zijn. Toch is het mogelijk om uit die veranderende spanningsniveau’s een bruikbare aansturing voor de tweekleuren LED te creëren, namelijk met hulp van een zenerdiode.

Wanneer de box in stand-by staat, bedraagt de spanning over de schakeling ongeveer 32 volt. De zenerdiode staat in sper en via R1 gloeit de rode kant van de LED op. Wanneer de box aan springt, wordt de voedingsspanning verhoogd naar 57 volt. De zenerdiode gaat geleiden (immers, gekozen is een 43 volt zener omdat ik die toevallig had liggen; alles tussen 32 en 57 zou voldoen) en via R2 gaat de groene kant van de LED geleiden.

De waarden van R1 en R2 zijn niet alleen dusdanig gekozen om de lichtopbrenst van de beide LED kanten naar wens aan te passen; tevens vormen ze een spanningsdeler die ervoor zorgt dat, bij geleidende zenerdiode, de rode kant van de LED vrijwel volledig dooft aangezien nagenoeg alle stroom via R2/groen loopt en nauwelijks meer iets via R1/rood. In de praktijk blijkt dat je de rode kant toch nog wel een héél klein beetje ziet oplichten; je moet echter goed kijken en het ook maar net weten.